Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

Automatisch palletmagazijn

Artikelen op pallets veilig opslaan

Palletstellingen zijn bedoeld voor de directe opslag van artikelen op een genormaliseerd platform. Dit is vooral handig bij de omgang met zware artikelen of goederen die een onpraktisch formaat hebben. Wordt er gebruik gemaakt van een palletmagazijn, dan kunnen heftrucks en pompwagens direct aan het stellingsysteem werken. Geautomatiseerde oplossingen vormen hierbij een efficiënt alternatief ten opzichte van handmatige stellingsystemen. Bij een geautomatiseerd palletmagazijn is het mogelijk, zware goederen ook op grote hoogte op te slaan, waardoor de aanwezige opslagruimte optimaal wordt benut. Door de opslag in de hoogte kan opslagplaats worden bespaard – waardoor ook de kosten voor huur, verwarming en stroom worden gereduceerd. Door de gesloten bouwwijze van een automatisch palletmagazijn zijn de opgeslagen goederen optimaal beschermd tegen invloeden van buitenaf en toegang door onbevoegden. Daarenboven wordt er voorkomen dat pallets naar beneden vallen of doorschuiven.

Automatisch palletmagazijn: Hoog draagvermogen, veel comfort

De Hänel Lean-Lift® is een praktisch alternatief voor de klassieke palletstelling. Hij heeft alle voordelen van een automatisch magazijnsysteem en maakt een snelle toegang mogelijk tot de opgeslagen goederen. Het artikel komt naar de persoon – en de goederen zijn ook met een eenvoudige pompwagen toegankelijk, omdat de werkopening zich op de grond bevindt. Via de multifunctionele besturing kan te allen tijde het gewicht van elke afzonderlijke container worden vastgesteld. Het is niet meer nodig om de lasten voortdurend te controleren, omdat er standaard een motoroverbelastingscontrole in de Lean-Lift® is geïntegreerd en optioneel ook een weeginrichting kan worden geïnstalleerd.

Palletstellingen moeten uiterst stevig zijn om ook bij zware artikelen het hoogste draagvermogen te kunnen garanderen. Het is belangrijk dat de pallets goed beveiligd kunnen worden opgeslagen en de constructie ook beschermd is tegen botsingen, bijvoorbeeld met heftrucks. De vele veiligheidsvoorschriften maken de palletstelling tot een omslachtige constructie. Een automatisch palletmagazijn van Hänel voldoet ook aan de hoogste eisen en kan optimaal worden afgestemd op de bedrijfsspecifieke eisen en behoeften.
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.