Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

Opslag van ordners in de archieflift

Alternatief voor outsourcing

Een goede opslag van ordners onderscheidt zich in het bijzonder door een correcte sortering van de afzonderlijke ordners evenals een veilige archiveringsmogelijkheid. Dikwijls wordt de correcte opslag door de vele tijd die moet worden geïnvesteerd en de grote hoeveelheid plaats die nodig is, uitbesteed. Vaak is outsourcing echter duur. Daarenboven is het nogal moeilijk als bepaalde dossiers snel en op korte termijn ter beschikking moeten worden gesteld. Ook gevoelige documenten, die niet voor anderen bestemd zijn, kunnen slechts beperkt worden uitbesteed. Een alternatief voor de outsourcing van de opslag van ordners vormt een ordner- resp. archieflift in het eigen bedrijf. Als automatisch stellingsysteem ontworpen, kan hier een veilige en overzichtelijke opslag van ordners worden gegarandeerd – evenals een snelle toegang tot alle documenten indien nodig. Met het automatische stellingsysteem wordt ten opzichte van klassieke archiefstellingen veel tijd en werk bespaard en door de koppeling aan software te allen tijde voor een actueel overzicht van de voorraad evenals de opslagplaats van een dossier gezorgd.

Opslag van ordners in de Hänel Rotomat® kantoorlift

Met de Rotomat® kantoorlift heeft Hänel een intelligent systeem ontwikkeld voor de opslag van ordners. Het flexibele archiveringssysteem kan veelzijdig worden toegepast en maakt de opslag mogelijk van ordners evenals van documenten in andere gangbare archiveringssystemen zoals hangmappen en staande mappen of kaartenbakken. Ook grote hoeveelheden dossiers kunnen hier veilig en geordend worden opgeslagen en komen op aanvraag volgens het artikel-naar-persoon-principe direct naar de bediener.

Doordat bij de opslag van ordners de volledige hoogte van de ruimte wordt benut, heeft de kantoorlift van Hänel maar weinig plaats nodig, waardoor de opslagkosten worden gereduceerd. Een toegang tot de ordners is snel en gemakkelijk op de ergonomisch gunstige werkplek van de bediener mogelijk. De Rotomat® kantoorlift kan flexibel worden ingezet voor de opslag van ordners - in bureaus en overheidsinstanties evenals in bedrijfsarchieven, banken of bibliotheken. Overal waar grote hoeveelheden dossiers overzichtelijk en veilig moeten worden bewaard, is de archieflift een praktische en individueel aanpasbare oplossing.
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.