Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

Automatische stellingsystemen

Voor een optimaal magazijnbeheer

Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven tegenwoordig alle mogelijkheden grijpen om rendabel en efficiënt te werken. Dit geldt ook met het oog op het magazijnbeheer, het op- of uitslaan van artikelen. Hier hebben automatische stellingsystemen hun deugdelijkheid bewezen die een bijzonder snelle toegang tot de opgeslagen producten mogelijk maken en daarenboven kosten reduceren. Automatische stellingsystemen maken het automatische verloop van op- en uitslaan mogelijk. Via software worden de processen geregeld, de bediening van het magazijn vindt dan plaats via magazijntransportmiddelen. Omdat elk bedrijf weer andere eisen aan een magazijnstelling stelt, zijn er automatische magazijnsystemen in verschillende uitvoeringen. Zij werken volgens het artikel-naar-persoon-principe. Artikelen worden snel en automatisch naar één of meerdere werkopeningen getransporteerd. Verplaatsings- en zoektijden in het magazijn en lange transportafstanden van de artikelen naar de werkplek komen te vervallen.

Automatische stellingsystemen: Veelzijdig inzetbaar

Automatische stellingsystemen kunnen op allerlei manieren worden gebruikt. Zij worden vaak gebruikt in industriële en ambachtelijke bedrijven, maar ook in kantoren - bijvoorbeeld voor de opslag van dossiers - hebben automatische magazijnsystemen hun deugdelijkheid bewezen. Zij leiden tot tijdsbesparing bij de omgang met de opgeslagen artikelen en zorgen er bovendien voor dat de aanwezige opslagruimte optimaal wordt benut. Magazijnsystemen die automatisch worden bediend, kunnen in de hoogte worden gebouwd, waardoor een relatief gering plaatsingsoppervlakte nodig is. Hierdoor wordt ook bespaard op huur evenals stook- en stroomkosten. Een ander voordeel van de automatische magazijnstelling is een hoge voorraadnauwkeurigheid. Via de software kan te allen tijde de actuele voorraad worden gecontroleerd voor een overzicht van de opgeslagen en eruit gehaalde artikelen. Er kan altijd worden nagegaan, waar een artikel zich op dat moment bevindt. Door het gebruik van automatische magazijnsystemen wordt de magazijnlogistiek duidelijk verbeterd.
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.