Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

Automatisch hoogbouwmagazijn:

Een automatisch hoogbouwmagazijn benut de hoogte van een
magazijn en slaat artikelen machinaal op en uit – economisch
en veilig.

Automatische hoogbouwmagazijnen, afgekort HBM, zijn veel gebruikte systemen in de logistieke sector. Ze staan vaak in gebouwen met een plafondhoogte van meer dan 12 meter, kunnen maar liefst 50 meter hoog zijn en honderdduizenden palletplaatsen bevatten.

Automatische hoogbouwmagazijnen bestaan doorgaans uit staalconstructies, maar kunnen in enkele gevallen ook van hout gemaakt zijn. Ze kunnen ofwel door een zelfdragend bouwlichaam omsloten zijn ofwel direct het dragende element van het gebouw vormen. In het tweede geval spreekt men van de silobouwwijze.

In het automatisch hoogbouwmagazijn worden de artikelen machinaal op- en uitgeslagen. Tussen de stellingen bevindt zich een gang voor de stellingbedieningsapparaten. Deze apparaten worden door de gang gestuurd en slaan de artikelen in de stellingen op en uit. Normaal gesproken heeft elke gang een op- en uitslagzone. Vanuit hier worden de artikelen in de desbetreffende laadeenheden getransporteerd. De magazijnoplossingen werken volgens het persoon-naar-artikel-systeem. Dit betekent een flinke tijdsbesparing doordat de loopafstanden vervallen en er niet meer naar de artikelen hoeft te worden gezocht.

Tegenover de hoge ruimtebenutting van dit type magazijnsysteem staat een hoge investering. Bovendien zijn de palletplaatsen niet variabel in de hoogte. Hierdoor is er geen qua hoogte geoptimaliseerde opslag mogelijk zoals bijvoorbeeld bij de Hänel Lean-Lift®. Dit kan afhankelijk van het artikel tot een flink verlies van opslagcapaciteit leiden.

Volautomatisch hoogbouwmagazijn: de logistieke keten verkorten

De redenen voor het inrichten van een volautomatisch hoogbouwmagazijn zijn heel verschillend. Vaak is een verkorting van de logistieke keten de belangrijkste reden, maar ook de uitbreiding van de opslagcapaciteit en de verhoging van de leveringskwaliteit zijn motieven voor het inrichten van een automatisch hoogbouwmagazijn. Het belangrijkste voordeel van een HBM is de oppervlaktebesparing die door een optimale ruimtebenutting ontstaat.

Complexe en intelligent met elkaar verbonden automatiseringscomponenten onderscheiden het volautomatisch hoogbouwmagazijn van een klassiek hoogbouwmagazijn. Het volautomatisch hoogbouwmagazijn voert veel tijdrovend werk uit, van de op- en uitslag tot en met de beschikbaarstelling voor verzending, en is een efficiënt onderdeel van de logistieke keten. De Hänel Lean-Lift® benut de beschikbare ruimtehoogte net als een automatisch hoogbouwmagazijn optimaal. In tegenstelling tot een automatisch hoogbouwmagazijn slaat hij de artikelen echter qua hoogte geoptimaliseerd zonder enig ruimteverlies op. Al op het kleinste grondoppervlak ontstaat zo een maximale opslagcapaciteit, hetgeen kosten bespaart en een economische werkwijze mogelijk maakt.
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.