Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.
  • Automatische magazijnen voor kleine onderdelen speciaal ontwikkeld voor kleine onderdelen

Automatische magazijnen voor kleine onderdelen speciaal ontwikkeld voor kleine onderdelen

Automatische magazijnen voor kleine onderdelen zijn speciaal ontwikkeld
voor de opslag van kleine eenheden zoals kunststof bakken of dozen.

Om kleine onderdelen efficiënt en veilig te kunnen opslaan, worden vaak centrale automatische magazijnen voor kleine onderdelen gebruikt. In deze magazijnen kunnen de materialen in bakken voor kleine onderdelen, in kisten of op plateaus worden opgeborgen.


Besturing van het magazijn voor kleine onderdelen via pc & ERP-koppeling

Een automatisch magazijn voor kleine onderdelen is altijd geautomatiseerd en wordt meestal via een computerterminal met ERP-koppeling bediend. Na de registratie van de benodigde kleine onderdelen in de magazijnbeheersoftware zorgt de besturingssoftware voor toegang tot de benodigde opslagbakken. Deze opslagbakken gaan nu automatisch naar de gebruiker, die de order afhandelt. Een automatisch magazijn voor kleine onderdelen werkt dus net als alle Hänel systemen volgens het artikel-naar-persoon-systeem.

Aanpassing van de opslagplaatsen in het magazijn voor kleine onderdelen

Magazijnen voor kleine onderdelen verschillen afhankelijk van specifieke eisen. Bij een geringe doorvoercapaciteit kunnen er twee bakken in één vak staan. In dit geval spreekt men van "dubbeldiepe opslag". Om de extra bakken te kunnen bereiken, zijn de stellingbedieningsapparaten met uitschuifbare lastopnamemiddelen uitgerust. Bovendien kunnen de bakken bij zeer kleine onderdelen tevens door vakken worden afgezonderd. Hierdoor kunnen verschillende artikelen in een laadeenheid worden opgeslagen. De gebruikte magazijnbeheersoftware moet deze gemengde bezetting van de bakken echter volledig ondersteunen.
Aanpassing van de stellingbedieningsapparaten in het magazijn voor kleine onderdelen
Om de overslagcapaciteit in het automatisch magazijn voor kleine onderdelen te verhogen, kan het stellingbedieningsapparaat ook met meerdere lastopnamemiddelen worden uitgerust. De grootte van de uniforme lastopnamemiddelen is daarbij door het stellingbedieningsapparaat bepaald. Hierdoor is een compressie van het opslagvolume door qua hoogte geoptimaliseerde opslag zoals bijvoorbeeld in de Hänel Lean-Lift® niet mogelijk. Het stellingbedieningsapparaat in het automatisch magazijn voor kleine onderdelen beweegt in een gang naar de benodigde artikelen. De hiervoor benodigde ruimte is eveneens niet als opslagruimte beschikbaar. Een latere uitbreiding van de opslagcapaciteit zoals bij de Hänel Lean-Lift® is op grond van het systeem niet zonder meer mogelijk. Magazijnliften zijn vaak een efficiënt alternatief voor het traditionele automatisch magazijn voor kleine onderdelen. Dit moet in elk geval vóór het installeren van een automatisch magazijn voor kleine onderdelen worden nagegaan.
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.