Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.
  • Buffermagazijn:

Buffermagazijn:

capaciteit voor de tijdelijke opslag

Het buffermagazijn garandeert een snel en soepel productieproces. Een buffermagazijn, ook wel kortetermijnmagazijn genoemd, wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van artikelen die na een tijdje weer nodig zijn. In buffermagazijnen zijn er meestal geen vaste opslagplaatsen voor bepaalde artikelen. Buffermagazijnen zijn vaak nodig voor inkomende en uitgaande goederen, maar ook tussen twee opeenvolgende productiezones om een soepel productieproces te garanderen. De tijdelijk opgeslagen producten moeten daarvoor snel en veilig weer in het productieproces worden teruggebracht. Met een buffermagazijn kunnen bovendien korte productie-uitvallen worden opgevangen of kan een schommelende werksnelheid in balans worden gebracht. De grootte van de buffermagazijnen en bufferruimte is variabel. In principe zijn de productieomvang en ook de opslagkosten doorslaggevende factoren. De Hänel Lean-Lift® en de Hänel Rotomat® magazijnlift kunnen met hun ruimtebesparende en flexibele opslagplaatsbeheer perfect als buffermagazijn worden gebruikt.

Efficiënte buffermagazijnen tussen afzonderlijke processtadia

Als er geen aanvoer vanuit het magazijn is, ontstaan er op de productieafdeling al snel vertragingen die veel tijd en geld kunnen kosten. Met een buffermagazijn kan dit probleem worden uitgesloten. De constante aanvoer van artikelen voor de voortzetting van de productie of het picken is zodoende gegarandeerd. Hoe het buffermagazijn moet zijn opgebouwd en welke grootte het moet hebben, is afhankelijk van het desbetreffende productieprogramma, de opslagkosten en het gemiddelde storingsgedrag van de productie-installaties.

Buffermagazijnen "parkeren" artikelen totdat deze op de productie- of pickafdeling nodig zijn. Ze bevinden zich tussen twee opeenvolgende productie- of processtadia en vormen een tijdelijke tussenoplossing voor de opslag. Het buffermagazijn kan echter ook handig zijn als artikelen en onderdelen voor een langere periode moeten worden opgeslagen. Als de opgeslagen goederen een bepaalde bestemming hebben, maar niet meteen verder verwerkt kunnen worden, nemen buffermagazijnen de tijdelijke opslag over van de productiestations, omdat hierin vaak maar een bepaalde hoeveelheid goederen past. Zo komen vaste opslagplaatsen ook weer vrij voor andere artikelen en onderdelen.

De Hänel Lean-Lift® en de Hänel Rotomat® magazijnlift kunnen perfect als buffermagazijn worden gebruikt. De Rotomat® magazijnlift bijvoorbeeld brengt de opgevraagde onderdelen binnen enkele seconden naar de werkopening en creëert bij de opslag van onderdelen tot wel 60% meer opslagcapaciteit. Dure opslagruimte kan effectief worden benut.
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.