Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

Magazijnorganisatie voor een optimale overslagcapaciteit

Onder magazijnorganisatie verstaat men het organiseren van taken en arbeidsprocessen in het magazijn. Hier is het vastleggen van bepaalde taken en verantwoordelijkheden voor het magazijnpersoneel net zo belangrijk als het verdelen en toewijzen van goederen en artikelen op bepaalde plaatsen in het magazijn.

Ook het inrichten van de magazijnruimtes met verschillende stelling- en transportsystemen is een belangrijk aspect in de magazijnorganisatie – net als de vraag hoe de goederen uit het magazijn gehaald en opgeslagen worden. In grotere bedrijven wordt meestal gebruik gemaakt van automatische magazijnsystemen die de efficiëntie bij de omgang met onderdelen in het magazijn verhogen en tijd en werk besparen. Automatische magazijnsystemen maken een volledig geautomatiseerd voorraadbeheer mogelijk – producten worden, computergestuurd, automatisch met een stellingbedieningsapparaat uit het magazijn gehaald en naar de pickplaatsen getransporteerd, ze worden ook weer automatisch opgeslagen.

De omvang van een magazijnorganisatie is afhankelijk van de desbetreffende bedrijfsgrootte en de individuele eisen en processen van een bedrijf. Het voorraadbeheer is nauw verbonden met het ERP-systeem. In principe moet bij het voorraadbeheer een optimale benutting van het magazijn bij tegelijkertijd lage kosten worden bereikt – en doorlooptijden moeten zo kort mogelijk worden gehouden.

Magazijninrichtingen: magazijn juist plannen

Een intelligente magazijnorganisatie maakt een optimale overslagcapaciteit in het bedrijf mogelijk. Een allesomvattende magazijnplanning houdt daarbij rekening met bedrijfseconomische en technische aspecten. Het aantal artikelen in het assortiment en de grootte van de artikelen spelen bij de planning net zo'n belangrijke rol als de gemiddelde en maximale opslaghoeveelheid van elk artikel, het gemiddelde en maximale aantal zendingen per dag en het gemiddelde aantal artikelen per zending. Ook het retourcijfer wordt meegenomen in de magazijnplanning.

Met geautomatiseerde magazijnsystemen kan het voorraadbeheer efficiënter worden gemaakt. Magazijnruimtes kunnen optimaal worden benut en er wordt tijd en ruimte bespaard. Bedrijfsinterne materiaalstromen worden geoptimaliseerd en de performance van de interne logistiek stijgt. Ook intelligente softwareconcepten leveren een bijdrage aan het optimaliseren van de magazijnorganisatie en het rendabeler maken van de intralogistiek.

© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.