Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

Augmented Reality

Databril en magazijnlift – bij Hänel nu al realiteit

Hightech-verzamelen door besturing van de Hänel magazijnliften met behulp van wireless Augmented-Reality-toepassing en Pick-by-Voice
Zeer veel belangstelling was er voor de live-presentatie over het verzamelen met behulp van Augmented- Reality-databrillen aan de Hänel Lean-Lift®. Bij de Hänel stand konden de bezoekers door middel van een databril, zonder aanvullende bediening via de besturing, de Hänel magazijnlift op afstand besturen.

De Hänel Lean-Lift® is direct met de geïntegreerde SOAP-interface zonder aanvullende middleware aangesloten op een SAP-server. De invoer van de gegevens en de selectie van de artikelen vindt hierbij plaats via de spraakbesturing van de AR-bril. Alle informatie over het artikel inclusief een foto van het artikel worden direct op het display van de bril aan de operator getoond. Hierdoor kan de operator zich helemaal op het verzamelen concentreren zonder lijsten of briefjes te controleren.

Na de aanvraag door middel van spraakbesturing wordt het gevraagde artikel automatisch naar de werkopening gebracht en de opslagplaats op de container door Hänel Pick-o-Light® weergegeven. Hierdoor kan deze zonder verwisseling en eenduidig worden geïdentificeerd.

Deze technologie wordt reeds zeer succesvol binnen de industrie toegepast – zo werkt bijv. de firma MAN Diesel & Turbo SE in Oberhausen al sinds een jaar succesvol met dit concept. Ook hierover vindt u een video op onze website. De koppeling van de Hänel magazijnliften en de Augmented-Reality-bril kan via de SOAP-interface op willekeurige ERP-systemen plaatsvinden.

Hänel biedt innovatieve oplossingen voor de eisen van de toekomst!
 Live-presentatie van de Augmented- Reality-magazijnoplossing met spraakinvoer bij de Hänel stand
 De Augmented-Reality-monitor kan individueel worden ingesteld
 Alle belangrijke informatie over het artikel en de ter beschikking staande commando’s voor de spraakbesturing worden weergegeven
 Er kunnen ook foto’s van de artikelen worden opgeslagen om de identificatie van de opgeslagen artikelen eenvoudiger te maken
 Het Hänel Pick-o-Light® systeem geeft aan welk artikel moet worden weggepakt
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.