Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

Draadloze terminal voor het beheer van statische magazijnen

De intelligente oplossing voor gemengde magazijnen

Dit systeem wordt ingezet voor alle operaties in het statische magazijn. Voor de draadloze communicatie zijn er twee mogelijke opties.

  • Via een draadlooos netwerk: hiervoor moet de nodige netwerkbekabeling en ‘access points’ (antennes) geïnstalleerd worden in het magazijn. Dit is voor alle Windows-based terminals.
  • Via één antenne die rechtstreeks gekoppeld wordt aan de PC en één of meerdere draadloze versterkers wordt via een laag fre quent radiosignaal het hele ma gazijn bereikt. Dit is voor de alfanumerieke terminals met een eenvoudige schermopbouw.

In tegenstelling tot de batchterminal wordt alle informatie met de PC in ‘real time’ uitgewisseld.

Tijdens de operaties wordt de operator langs de optimale weg door het magazijn geleid, voert hij of zij een controle uit van de locatie of het artikel en bevestigt hij of zij het aantal dat gepickt moet worden.

Dit wordt ogenblikkelijk teruggekoppeld naar HänelSoft®.
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.