Met uw toestemming analyseren wij het gebruik van onze website met behulp van tracking-technologieën en cookies om een optimale weergave van de website te kunnen garanderen en deze voortdurend te kunnen verbeteren. De toestemming is vrijwillig en kan te allen tijde worden ingetrokken. Verdere informatie met betrekking tot dit onderwerp vindt u in onze verklaring betreffende de gegevensbescherming.

HänelSoft® voor de Hänel Lockomat®

De Hänel Lockomat® is samen met HänelSoft® het ideale magazijnsysteem
voor de veilige en beveiligde beschikbaarstelling van gereedschappen direct
op de productieafdeling!

De handmatig te sluiten of automatisch sluitende vakdeuren van de Hänel Lockomat® zorgen ervoor dat opgeslagen artikelen zonder verwisseling weggenomen kunnen worden en beschermen ze tegen onbevoegde toegang!

De gebruiker authenticeert zich met een identiteitskaart of wachtwoord of via RFID en de voor hem ingestelde Hänel TDMgebruikersinterface verschijnt op het display.

Het gewenste gereedschap wordt opgevraagd en bevestigd. Het LEDdisplay geeft aan achter welke vakdeur het opgevraagde gereedschap zich bevindt en alleen deze deur kan geopend worden om het gereedschap weg te nemen.
Makkelijker gaat het niet!
C-onderdelen-management
Geen enkel ander branchegebonden thema zorgde de afgelopen jaren voor zoveel gespreksstof als de discussie rond het gereedschapbeheer.

De beschikbaarstelling van ge reedschap als dienstverlening zal in de toekomst daarom een steeds belangrijkere rol gaan spelen.

De Hänel Lockomat® is in combinatie met de HänelSoft® software het ideale beschikbaarstellings systeem om productiebedrijven dag en nacht van gereedschappen te voorzien!
Neem contact met ons op over uw eisen – wij realiseren ze!
© Hänel GmbH & Co. KG Innovatieve ideeën. Perfecte techniek. Flexibele systemen.